Gecorrigeerde eenjaarssterfte

De gecorrigeerde eenjaarssterfte is de eenjaarssterfte na eerste ziekenhuisopname verminderd met de achtergrondsterfte van de betreffende patiëntengroep. De achtergrondsterfte is de algemene eenjaarssterfte in de Nederlandse bevolking van personen met dezelfde leeftijds- en geslachtsopbouw als de patiënten met een eerste opname voor de betreffende diagnose.