Flinke daling sterfte na opname voor beroerte en prostaatkanker

De sterfte binnen een jaar na eerste ziekenhuisopname daalde voor een beroerte met meer dan 25 procent tussen 2000 en 2005. De sterfte na opname voor prostaatkanker daalde met 21 procent. Ook voor een aantal andere ernstige aandoeningen nam de sterfte flink af. Kanker heeft de hoogste eenjaarssterfte na eerste ziekenhuisopname.

Een kwart minder sterfte na opname voor beroerte

In 2005 overleed 22 procent van de mensen binnen een jaar nadat ze voor het eerst werden opgenomen voor een beroerte. Dat deze sterfte met een kwart is afgenomen sinds 2000 heeft onder meer te maken met grotere aandacht voor de zorg na een beroerte door meer stroke services. Daarnaast is de behandeling vaak beter afgestemd op de aandoening door een nauwkeurigere diagnosestelling.

De sterfte binnen een jaar na opname voor prostaatkanker daalde tot 15 procent in 2005. De daling hiervan hangt mogelijk samen met een toenemend gebruik van diagnosetesten (PSA), waardoor de ziekte eerder kan worden ontdekt en mannen in een eerder stadium van deze ziekte behandeld worden.

Eenjaarssterfte na eerste ziekenhuisopname

Eenjaarssterfte na eerste ziekenhuisopname

Ook minder sterfte na opname voor complicaties

Ook de sterfte na ziekenhuisopnamen die samenhangen met complicaties van behandelingen nam flink af. Dit kan wijzen op verbeterde zorg of op minder ernstige complicaties. Daarnaast nam de eenjaarssterfte van aangeboren afwijkingen, divertikelziekte (darmaandoening), ziekten van de kransslagaderen en chronische nierziekten sterk af.

Diagnosegroepen met hoogste eenjaarssterfte na eerste ziekenhuisopname, 2005

Diagnosegroepen met hoogste eenjaarssterfte na eerste ziekenhuisopname, 2005

Kanker hoogste eenjaarssterfte

Kwaadaardige nieuwvormingen (kanker) hadden de hoogste gecorrigeerde eenjaarssterfte in 2005. Bijna 25 procent van de personen die voor het eerst voor een kwaadaardige nieuwvorming in het ziekenhuis worden opgenomen, komt binnen een jaar te overlijden. Voor bloedziekten is dit 20 procent, voor stofwisselingsziekten is dit 10 procent en voor hart- en vaatziekten en infectieziekten is dit 9 procent.

Van alle kankersoorten heeft alvleesklierkanker zowel bij mannen als vrouwen met 80 procent de hoogste eenjaarssterfte, gevolgd door leverkanker, slokdarmkanker en longkanker.

Kankersoorten met hoogste eenjaarssterfte na eerste ziekenhuisopname, 2005

Kankersoorten met hoogste eenjaarssterfte na eerste ziekenhuisopname, 2005

Gerard Verweij en Agnes de Bruin

Bron: StatLine,  Sterfte na eerste ziekenhuisopname