Faillissementen op laag niveau

In januari dit jaar werden ruim 280 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er ongeveer 50 meer dan in december 2007, maar 100 minder dan in januari 2007.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen daalde voor de derde achtereenvolgende maand en kwam in januari uit op 270. Zo laag is het driemaandsgemiddelde na juni 2001 niet meer geweest.

In 2007 gingen er bijna 3600 bedrijven en instellingen failliet. Dit is ruim 600 minder dan in 2006. Meer dan 40 procent van deze daling had betrekking op faillissementen bij de financiële instellingen en zakelijke dienstverlening.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht