Aantal schuldsaneringen neemt niet meer toe

In 2007 zijn 14,9 duizend wettelijke schuldsaneringen uitgesproken, evenveel als in 2006. Hiermee is een einde gekomen aan de jaarlijkse toename van het aantal uitgesproken schuldsaneringen.

Stabilisatie

Het aantal mensen dat door de rechter werd toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling was in 2007 even hoog als in 2006. Bij personen met een eenmanszaak is het aantal uitspraken met 10 procent gedaald. Bij deze groep was al in 2006 sprake van stabilisatie. Bij personen zonder zaak is in 2007 nog sprake van een minieme stijging van 1 procent.

Schuldsaneringen naar rechtsvorm

Schuldsaneringen naar rechtsvorm

Veelal forse daling in grote steden

In de zes grote steden met meer dan 200 duizend inwoners daalde in 2007 het aantal schuldsaneringen met 15 procent tot iets meer dan 2 600. Alleen in Den Haag is het aantal uitspraken gestegen en wel met 20 procent. Gerelateerd aan het aantal inwoners telde Amsterdam de meeste uitspraken (128 per 100 duizend inwoners) en Den Haag de minste (79 per 100 duizend inwoners). In de gemeenten met minder dan 200 duizend inwoners is het aantal schuldsaneringen in 2007 gemiddeld met 3 procent toegenomen.

Uitgesproken schuldsaneringen in zes grote steden

Uitgesproken schuldsaneringen in zes grote steden

Meer ouderen in schuldsanering

De mensen van wie de schuld gesaneerd wordt, zijn steeds ouder. Was in 2003 nog 27 procent van de personen die toetraden tot het wettelijke schuldsaneringtraject 45 jaar of ouder, in 2007 was dit aandeel bijna 40 procent.

Definitieve schuldsaneringen naar leeftijdsklasse

Definitieve schuldsaneringen naar leeftijdsklasse

Voortraject slaagt steeds vaker

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) is het aantal aanvragen voor minnelijke schuldregelingen in 2007 met 3 procent gestegen naar 47,5 duizend. Het aandeel succesvolle schuldregelingen neemt al jaren toe. Mogelijk is dit een reden dat het aantal wettelijke schuldsaneringen niet meer toeneemt.

Wim Vissers en Rudolf Timmermans

Bron: StatLine, Schuldsaneringen