Wettelijke schuldsaneringen

Wettelijke schuldsaneringen zijn door de rechter uitgesproken definitieve schuldsaneringen. De wettelijke schuldsaneringsregeling is gestart in december 1998 en vormt een onderdeel van de Faillissementswet. Particulieren die niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op deze regeling met de bedoeling te komen tot een sanering van de schulden. Onder toezicht van een bewindvoerder betaalt de schuldenaar volgens een strikt regime naar capaciteit zoveel mogelijk van zijn schulden aan zijn schuldeisers. Onder deze wet kan tevens medewerking van schuldeisers worden afgedwongen. Na (meestal) drie jaar kan dan een schone lei worden verleend.

Met deze wettelijke schuldsaneringsregeling wordt voorkomen dat particulieren, met of zonder eenmanszaak, jarenlang achtervolgd worden door hun schuldenlast.