Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex

De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie. Het CBS publiceert daartoe voor Nederland naast de CPI de HICP (Harmonized Index of Consumer Prices). Het belangrijkste verschil tussen de nationale CPI en de HICP is de samenstelling van het pakket goederen en diensten waarop beide indices gebaseerd zijn. De inflatie wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar.