Allochtoon en autochtoon

Allochtonen zijn personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Eerstegeneratieallochtonen zijn zelf in het buitenland geboren, tweedegeneratieallochtonen zijn in Nederland geboren.
Autochtonen zijn personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren