Transportkosten

Transportkosten worden betaald aan het transportbedrijf. De maximum transporttarieven worden bepaald door de Energiekamer, een onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De reden is dat er geen concurrentie is voor de regionale netbeheerders, omdat er per regio maar één netwerk is.

Bij de transporttarieven wordt onderscheid gemaakt naar:

1. Vaste transportkosten (vastrecht): vastrecht is een bedrag dat per maand, kwartaal of jaar in rekening wordt gebracht. Ook de huur van de elektriciteits- en de gasmeter wordt hiertoe gerekend.

2. Variabele transportkosten: de kosten worden bepaald aan de hand van de hoeveelheid m3 of kWh die per jaar is gebruikt.