Energieprijzen stijgen licht

In januari 2008 betaalde een gemiddeld Nederlands huishouden 1,5 procent meer voor zijn gas en elektriciteit dan een maand eerder. Desondanks is de energierekening bijna 2 procent lager dan in januari 2007. Dat komt door de forse prijsdaling van energie in juli 2007.

Prijsontwikkeling energie

Prijsontwikkeling energie

Energieprijzen in juli 2007 flink gedaald

In juli 2007 viel de energierekening 4 procent lager uit. Een dergelijke forse daling was sinds april 2001 niet meer voorgekomen. De prijsstijging in januari 2008 was veel lager, waardoor per saldo de energierekening nu goedkoper uitvalt dan een jaar eerder. De prijzen voor aardgas en elektriciteit worden mede bepaald door de ontwikkeling van de olieprijs in de voorgaande maanden. Dit overigens in tegenstelling tot autobrandstoffen, waarbij veranderingen in de olieprijs vrijwel direct tot prijswijzigingen leiden.

Over het algemeen worden de energieprijzen in januari en omstreeks juli aangepast. De prijzen voor energie stijgen relatief sterker dan de prijzen van andere goederen en diensten. De consumentenprijsindex nam tussen 2000 en januari 2008 toe met 17 procent, de energieprijzen met 75 procent.

Gas duurder, elektriciteit goedkoper

Op basis van de tarieven in januari 2008 geeft een huishouden met een gemiddeld energieverbruik 1 758 euro per jaar uit aan energie. Dat is ruim 26 euro meer dan in december 2007. De stijging is toe te schrijven aan hogere gasprijzen en aan een verhoging van de energiebelasting. De gedaalde elektriciteitsprijzen compenseerden deze stijgingen voor een deel.

Bijdrage aan stijging energierekening

Bijdrage aan stijging energierekening

Een derde van energierekening bestaat uit belastingen

Een derde van de energierekening bestaat inmiddels uit belasting en btw. Begin jaren negentig was dit nog 17 procent. De leveringskosten voor aardgas en elektriciteit maken bijna de helft uit van de rekening. De energiebedrijven zijn vrij om de leveringstarieven te bepalen. In dit onderdeel van de rekening zijn ook de genoemde effecten van de stijgende olieprijzen terug te zien. De rest van de rekening bestaat uit de transportkosten van energie. De transporttarieven worden door de overheid gereguleerd.

Opbouw energierekening

Opbouw energierekening

Cees van der Vlis

Bron: StatLine, Consumentenprijsindex (2006=100)