Delfstoffenproductie

Naast de aardolie- en aardgaswinning ook de winning van zand, grint, klei, zout e.d. De productie van aardgas vormt 85 procent van de totale delfstoffenproductie.