Aardgasproductie steeds belangrijker voor bbp

De winning van delfstoffen droeg in 2007 ruim 17 miljard euro, ofwel ruim 3 procent, bij aan het bbp. Dit aandeel is de laatste jaren toegenomen. Niet de groei van de productie, maar de sterke stijging van de aardgasprijzen is hiervoor verantwoordelijk. De sterk fluctuerende vraag naar Nederlands aardgas drukt hierdoor in toenemende mate een stempel op de economische groei van Nederland.

Delfstoffenwinning 

2375g1

Prijsstijging en productiedaling

De prijs van aardgas is zowel in 2005 als in 2006 met meer dan 28 procent gestegen. Onrust op de oliemarkt, waaraan de aardgasprijs gekoppeld is, resulteerde in grote prijsstijgingen van aardgas. De prijsstijging weegt ruim op tegen de daling van de productie. Het relatief zachte weer in 2005 en 2006 dempte de vraag naar aardgas en hiermee ook de productie.

Aardgasproductie en aardgasprijzen

2376g2

Grote bijdrage aan economische groei

De volumegroei van de delfstoffenwinning kwam in 2004 uit op 11 procent, terwijl de bedrijfstak in 2005 met 9 procent kromp. Deze forse en instabiele cijfers en het relatief grote aandeel in het bbp zorgen ervoor dat de delfstoffenwinning de laatste jaren een grote stempel heeft gedrukt op de economische groei. In 2007 groeide de delfstoffenwinning echter nauwelijks.

In 2004 droeg de delfstoffenwinning 0,2 procent bij aan de economische groei. Zonder de delfstoffenwinning zou een economische groei van 2 procent opgetekend zijn in plaats van 2,2 procent. Zonder de delfstoffenwinning zou de volumegroei van het bbp in 2005 uitgekomen zijn op 1,8 procent (in werkelijkheid 1,5 procent), in 2006 op 3,2 procent (3 procent). In 2007 droeg de delfstoffenwinning nauwelijks bij aan de economische groei van 3,5 procent.

Economische groei

2376g3

Aardgasreserves raken op

De inkomsten uit de winning van minerale grondstoffen komen voor het overgrote deel in de vorm van aardgasbaten terecht in de schatkist. Door de winning vermindert wel de voorraad natuurlijke hulpbronnen. De aardgasreserves bedroegen eind 2006 ruim 1 400 miljard kubieke meter. Deze reserves zullen met het huidige winningtempo, ongeveer 70 miljard kubieke meter (2006), in twintig jaar uitgeput zijn.

Maarten van Rossum en Cor Graveland

Bron: StatLine, Nationale rekeningen.