Woz-waarde

Dit is de gemiddelde waarde onroerende zaken van woonobjecten (WOZ-waarde) met waardepeildatum 1 januari 2003. Voor de bepaling van de gemiddelde woningwaarde is gebruik gemaakt van woningen dienend tot hoofdverblijf, woningen met praktijkruimte en recreatiewoningen. Boerderijen en andere onroerende goederen waarin wel wordt gewoond, maar die niet in hoofdzaak worden gebruikt voor woondoeleinden (bijvoorbeeld een winkel met bovenwoning), worden niet meegerekend.

De analyses naar gemiddelde woningwaarde in dit artikel gaan over buurten met minimaal 50 woz-objecten.