Overheidsinstellingen met terrein

Onder overheidinstellingen met een terreinoppervlakte in onderhoud worden begrepen: Rijkswaterstaat, Ministerie van Defensie, Rail Infrabeheer (ProRail), provinciale instellingen verantwoordelijk voor bijvoorbeeld wegenonderhoud, waterschappen en gemeenten.