Toeslag kinderopvang

In 2005 trad de Wet kinderopvang (WKO) in werking. De wet gaat uit van financiering van formele kinderopvang door ouders, werkgevers en de overheid. Uitgangspunt van de wet is dat de werkgevers van beide partners samen een derde deel van de kosten vergoeden. Daarnaast kunnen ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten door de overheid, de toeslag kinderopvang. De hoogte van de toeslag was in 2006 afhankelijk van de hoogte van de werkgeversbijdragen, het uurtarief van de kinderopvang, het aantal opvanguren en de hoogte van het (gezamenlijke) inkomen.
De totale kosten van de formele kinderopvang en de uitgekeerde overheidsbijdragen aan kinderopvangtoeslag komen uit het register Wet kinderopvang 2006 (WKO 2006) van het Ministerie van Financiën.

Per 1 januari 2007 is de formele kinderopvangregeling ingrijpend gewijzigd waardoor zowel het gebruik als ook de rijksuitgaven zijn toegenomen.