Nederlandse beurs als financieringsbron steeds minder in trek

Sinds 2000 is de Nederlandse beurs als financieringsmarkt in belang afgenomen. Zo zijn er de afgelopen jaren veel fondsen van de beurs afgegaan, zijn er minder emissies gedaan en meer aandelen teruggekocht.

Afname aantal fondsen

Het aantal fondsen op de Nederlandse beurs neemt snel af. Eind 2007 stonden er 127 fondsen genoteerd aan de beurs, terwijl dat er begin 2000 nog 170 waren. In totaal heeft dus een kwart van de fondsen de beurs verlaten, door faillissement, overnames of fusies. Bekende namen hierbij zijn KLM, Corus en recentelijk Numico.

Aantal fondsen op de Nederlandse beurs

Aantal fondsen op de Nederlandse beurs

Beurswaarde herstelt zich langzaam

De totale beurswaarde wordt voornamelijk beïnvloed door koersschommelingen en fondsen die toe- en uittreden. Het grootste deel van de verandering van de beurswaarde tussen 2000 en 2007 was het gevolg van een koersdaling na het beëindigen van de internethype.

Daarnaast is er voor ruim 52 miljard euro aan bedrijven van de beurs gehaald en voor 25 miljard euro aan nieuwe aandelen genoteerd. De helft van de nieuwe aandelen kwam voor rekening van World Online, dat binnen een jaar weer voor 3,5 miljard euro werd overgenomen. Voor 2008 staat voor ruim 77 miljard euro aan uitstappers op stapel, omdat bedrijven die in 2007 zijn opgekocht, zoals ABN AMRO en Stork, dan hun beursnotering inleveren.

Waarde van Nederlandse aandelen op de Nederlandse beurs

Waarde van Nederlandse aandelen op de Nederlandse beurs

Minder aandelenemissies

Ondernemingen zitten ruim in hun liquide middelen. De laatste jaren geven beursgenoteerde bedrijven dan ook steeds minder nieuwe aandelen uit om kapitaal op te halen. Een uitzondering hierop was Fortis in 2007 met een emissie van 13,4 miljard euro. Dit hing samen met de overname van ABN AMRO.

Een andere reden voor de geringe belangstelling voor emissies was de lage rente, waardoor lenen aantrekkelijker was. Verder kwamen onder andere private equity huizen  op als alternatieve bron van financiering.

Emissies op de Nederlandse aandelenbeurs

Emissies op de Nederlandse aandelenbeurs

Meer ingekocht en ingetrokken

Het inkopen en intrekken van eigen aandelen geeft aan dat de ondernemingen het beurskapitaal niet meer nodig hebben en zo aandeelhouderswaarde willen creëren. Sinds 2003 hebben ondernemingen met behulp van grote inkoopprogramma's voor ruim 31 miljard aan eigen aandelen ingekocht, waarvan meer dan 15 miljard euro in 2007. Vanaf begin 2008 is het inkopen van eigen aandelen belastingvrij en daardoor nog aantrekkelijker.

Maarten Molders