Korte en lange opleidingen hoger onderwijs

In de internationale vergelijking worden twee typen hoger onderwijs onderscheiden, namelijke korte en lange opleidingen. Korte opleidingen duren twee jaar en zijn voornamelijk beroepsgericht. Lange opleidingen duren ten minste drie jaar (bachelor en master degree) en zijn over het algemeen meer theoretisch georiënteerd. In Nederland rekenen we daartoe het hbo en het wo.