Steeds meer hoger opgeleiden

Een steeds groter deel van de Nederlanders behaalt een diploma in het hoger onderwijs. Vooral vrouwen nemen deze stijging voor hun rekening. Landen om ons heen laten overigens zien dat het opleidingsniveau nog een stuk verder omhoog kan, deels omdat in die landen ook korte opleidingen in het hoger onderwijs aangeboden worden.

Dit blijkt uit de nieuwe CBS-publicatie: Jaarboek onderwijs in cijfers 2008.

Meer hoger opgeleiden

Steeds meer Nederlanders behalen een diploma in het hoger onderwijs. Een kwart van de 15-64 jarigen had in 2006 een hbo- of wo-diploma. Tien jaar eerder was dit nog één op de vijf. Ook het aandeel Nederlanders met een startkwalificatie is toegenomen. Was dit in 1996 nog 60 procent, in 2006 had tweederde van de 15-64 jarigen een dergelijk niveau.

Opleidingsniveau van Nederlanders (15-64 jaar)

2352g1

Toename bij vrouwen

Vooral vrouwen leren nu vaker door. In 2006 had 24 procent van de 15-64 jarige vrouwen een hbo- of wo-diploma, tegen 16 procent in 1996. In dezelfde periode is dit voor mannen gestegen van 22 naar 26 procent. Ook hadden mannen en vrouwen in 2006 bijna even vaak een startkwalificatie. Dit betekent dat vrouwen hun achterstand in het onderwijs vrijwel hebben ingehaald.

Nederland net boven EU-gemiddelde

In 2005 had 81 procent van de 25-34-jarigen in Nederland een startkwalificatie. Dit ligt net boven het EU-gemiddelde. In een aantal van de ons omringende landen weten jonge mensen echter vaker een startkwalificatie te behalen. In Zweden had 91 procent van de 25-34-jarigen een dergelijk diploma, in Denemarken 87 procent en in Duitsland 84 procent.

Aandeel 25-34-jarigen met een startkwalificatie, 2005

2352g2

In Nederland vooral lange opleidingen hoger onderwijs

Ook het aandeel 25-34 jarigen met een diploma in het hoger onderwijs ligt in Nederland boven het EU-gemiddelde. Opnieuw blijkt dat in een aantal landen om ons heen dit aandeel nog hoger ligt. Een verklaring hiervoor is dat in deze landen ook korte opleidingen worden aangeboden in het hoger onderwijs. In Nederland komen hoofdzakelijk langere opleidingen voor.

Aandeel 25-34 jarigen met een diploma hoger onderwijs, 2005

2352g3

Robert de Vries en Daphne de Wit (Ministerie OCW)