Netto resultaat

Dit is het bedrijfsresultaat, plus of min alle financiële resultaten, plus of min buitengewone baten en of lasten, en minus de vennootschapsbelasting.