Winst ondernemingen stijgt in 2006 met bijna 7 procent (herzien)

Dit artikel is een aangepaste versie van het artikel dat eerder vandaag is verschenen.
Een aantal cijfers uit de tekst was niet correct vermeld. De vetgedrukte cijfers hieronder zijn de juiste.

De voorlopige cijfers van de niet-financiële ondernemingen laten een toename van het netto resultaat na belasting zien van 6,7 procent tot 87,9 mld euro (2006). Het binnenlands  bedrijfsresultaat neemt echter met 2,7 procent af.
Het resultaat deelnemingen, vooral uit het buitenland, groeit met 4,7 mld euro. De financiële lasten nemen toe van 4,6 mld euro tot 6,2 mld euro. De vennootschapsbelasting daalt met 3,8 mld euro tot 14,3 mld euro.
De rentabiliteit ten opzichte van het eigen vermogen blijft in 2006 met 21,6 procent op een historisch hoog niveau. Sinds 1992 kwam de rentabiliteit alleen in 2000, 2005 en 2006 boven de 20 procent.

Resultaten van niet-financiële ondernemingen

Resultaten van niet-financiële ondernemingen