Rechter

In dit artikel wordt onder ‘rechter’ verstaan de rechter van de arrondissementsrechtbank, sector kanton of sector civiel / bestuur / straf. Het betreft zaken die voor het eerst voor een rechter zijn gebracht ter beoordeling.