Lagere slagingspercentages

Om te bepalen of een leerling gezakt zou zijn bij de hypothetische exameneis dat de eindcijfers op Nederlands, Engels en wiskunde voldoende zouden moeten zijn, is gekeken of het eindcijfer voor die vakken lager is dan 6.