Eindexamengegevens

De examengegevens zijn afkomstig uit het register met leerling- en eindexamengegevens voor het voortgezet onderwijs (Basisregister Onderwijsnummer-VO / Examenresultaten Register) voor het schooljaar 2005/'06. In het register staan alle examenvakken van individuele leerlingen met de scores voor die vakken op het schoolonderzoek (SO), het centraal examen (CE) en de eindcijferlijst (CL). Het eindcijfer voor een vak waarin zowel een SO-cijfer als een CE-cijfer bekend is, komt tot stand door beide cijfers te middelen en af te ronden.

Het gemiddelde verschil tussen SO- en CE-cijfers is berekend door per leerling te kijken naar die vakken waarvoor zowel een SO--cijfer als een CE-cijfer in het register staan. Vakken die op de eindcijferlijst voorkomen maar waarvoor geen centraal examen is afgenomen (lichamelijke opvoeding) zijn dus niet meegeteld.