Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een fictief inkomen dat een belastingplichtige moet optellen bij zijn inkomen in Box 1 van het belastingstelsel. Het eigenwoningforfait bestaat vanaf 2001 en is de opvolger van het huurwaardeforfait.