16,5 duizend woningen van meer dan 1 miljoen euro

Op prinsjesdag 2007 heeft het kabinet plannen bekend gemaakt om met ingang van 1 januari 2009 de belasting te verhogen op huizen met een WOZ-waarde van 1 miljoen euro of meer. Op 1 januari 2007 telde Nederland 16,5 duizend woningen in deze waardeklasse.

Hoger eigenwoningforfait voor dure woningen

Volgens de huidige plannen wordt op 1 januari 2009 het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde van 1 miljoen euro of meer verhoogd. Het forfaittarief voor het gedeelte van de woningwaarde dat boven 1 miljoen euro uitkomt gaat omhoog van 0,55 procent naar 2,35 procent. Verder wordt ook het maximumbedrag van 9 150 euro voor het eigenwoningforfait afgeschaft. 

Helft woningen heeft WOZ-waarde tussen de 1 en 2 ton

Begin 2007 waren er 16,5 duizend woningen in Nederland, die mogelijk door de nieuwe belastingmaatregel worden getroffen. Zij vertegenwoordigen echter slechts een kwart procent van de totale woningvoorraad van Nederland.

De helft van de woningen in Nederland heeft een WOZ-waarde tussen de 100 en 200 duizend euro. Nog eens ruim een kwart heeft een WOZ-waarde tussen de 200 duizend en 300 duizend euro.

Woningen naar WOZ-waarde, 1 januari 2007

Woningen naar WOZ-waarde, 1 januari 2007

Duurste woningen in provincie Utrecht

De gemiddelde woningwaarde lag per 1 januari 2007 op 217 duizend euro. Per provincie loopt de woningwaarde echter nogal uiteen. Utrecht heeft gemiddeld de duurste woningen. De gemiddelde WOZ-waarde bedraagt er 250 duizend euro. Andere dure provincies zijn Noord-Brabant (246 duizend euro), Gelderland (237 duizend euro) en Noord-Holland (231 duizend euro).

Groningen was op 1 januari 2007 de provincie met de laagste gemiddelde WOZ-waarde, namelijk 158 duizend euro. Andere provincies die duidelijk onder het gemiddelde van Nederland liggen zijn: Friesland, Zeeland, Flevoland, Drenthe en Limburg.

Gemiddelde woningwaarde per provincie, 1 januari 2007

Gemiddelde woningwaarde per provincie, 1 januari 2007

Hermanus Rietveld

Bron: StatLine, Waarde onroerende zaken