Opkomsttijd

Dit is de tijd tussen de melding en het moment dat de brandweer ter plaatse is. De opkomsttijd is de uitruktijd vermeerderd met de rijtijd. De uitruktijd is de tijd tussen het moment dat een brandmelding binnenkomt bij de meldkamer en het moment dat de brandweerwagen de kazerne verlaat. De rijtijd is de tijd die nodig is om van de kazerne naar de plaats van de brand te komen.

Voor woongebouwen en woningen geldt een streeftijd van acht minuten voor de opkomsttijd van de brandweer (Handleiding Brandweerzorg, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 1992).