Brandweer steeds langer onderweg

De opkomsttijd van de brandweer is de afgelopen jaren steeds toegenomen. Dit komt met name door een langere uitruktijd. In kleine gemeenten duurt het langer voordat de brandweer ter plaatse is, dan in de grote steden.

Meerderheid meldingen is loos alarm

In 2006 zijn 113 duizend brandmeldingen door de brandweer geregistreerd. Bij 50 duizend meldingen was daadwerkelijk sprake van brand. In de overige gevallen was sprake van een loos alarm.

De opkomsttijd bij brand neemt al jaren toe. Zo duurde het in 2006 bij 70 procent van de branden 8 minuten of langer voordat de brandweer ter plaatse was. Dit is een streeftijd die wordt genoemd in het brandbeveiligingsconcept voor woongebouwen. In het jaar 2000 was dat bij 46 procent van de branden het geval.

Vooral langere uitruktijden

Het oplopen van de opkomsttijd komt vooral doordat de uitruktijd toeneemt: het duurt steeds langer voordat een voertuig de kazerne verlaat nadat de melding is binnengekomen op de meldkamer. In 2000 was de gemiddelde uitruktijd nog ruim 4 minuten. In 2006 is dit opgelopen tot bijna 8 minuten. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat steeds meer meldingen via een regionale alarmcentrale verlopen.

Rijtijden licht toegenomen

In tegenstelling tot de uitruktijd is tussen 2000 en 2006 de gemiddelde rijtijd in geringe mate toegenomen. Was de rijtijd in 2000 nog gemiddeld iets meer dan 4 minuten, in 2006 is dit opgelopen naar bijna vijf minuten.

Gemiddelde opkomsttijd (uitruktijd + rijtijd)

Gemiddelde opkomsttijd

Brandweer veel sneller in de grote stad

In de vier grote steden is de brandweer veel sneller bij een brand dan in kleine gemeenten (minder dan 50 duizend inwoners). In de vier grote steden duurt het 10 minuten voordat de brandweer na de melding bij de brand is. In de gemeenten met minder dan 50 duizend inwoners duurt dit ruim 13 minuten.

De rijtijd is in beide groepen gemeenten nagenoeg gelijk. De snellere opkomsttijd in de grote steden kan verklaard worden door het feit dat het beroepspersoneel op de kazerne verblijft, waardoor de uitruktijd korter is.

Gemiddelde opkomsttijd (uitruktijd + rijtijd) naar gemeentegrootte

Gemiddelde opkomsttijd naar gemeentegrootte

Dick Boer en Wim Vissers

Bronnen: