Loos alarm

Een al dan niet opzettelijke melding zonder dat er sprake is van brand of reden voor hulpverlening.