Minder doden door milder klimaat

Dit jaar zullen naar verwachting opnieuw minder mensen overlijden dan in het voorgaande jaar. Mede door het uitblijven van extreem hoge temperaturen was vooral in de zomer de sterfte lager dan vorig jaar. De daling van het aantal sterfgevallen, die in 2002 inzette, is opmerkelijk omdat het aantal ouderen toeneemt.

Aantal overledenen en temperatuur in de zomer

Aantal overledenen en temperatuur in de zomer

Weinig hittedoden in 2007

Uit eerder onderzoek is gebleken dat zowel hoge als lage temperaturen tot meer sterfgevallen leiden. De hittegolf van 2003 en de twee hittegolven van 2006 veroorzaakten vooral onder ouderen veel extra sterfgevallen. De temperaturen in de zomer van 2007 waren daarentegen beduidend lager. Mede hierdoor waren de sterftecijfers laag.
Naar verwachting zullen in 2007 in ons land minder dan 132 duizend mensen overlijden. Vijf jaar geleden was dit cijfer ruim 10 duizend hoger.

Aantal overledenen per seizoen

Aantal overledenen per seizoen

Ook minder sterfte door griep

Hittegolven veroorzaken veel extra doden. Toch zijn de sterftecijfers in de winter altijd hoger dan in de zomer. Vooral in combinatie met een griepgolf leiden lage temperaturen tot meer sterfgevallen. Zo veroorzaakte een langdurige griepgolf in de winter van 2003/2004 hogere sterftecijfers. In de periode die op de griepgolf volgde, waren de cijfers lager dan gemiddeld. In 2005, 2006 en 2007 kwam griep verhoudingsgewijs minder vaak voor.

Trend in jaarlijkse kans om te overlijden

Trend in jaarlijkse kans om te overlijden

Risico daalt op alle leeftijden

In de afgelopen jaren is de jaarlijkse kans om te overlijden op vrijwel alle leeftijden gedaald. Het sterkst was deze daling bij de zeventigers. Ondanks de groei van het aantal ouderen, neemt het aantal sterfgevallen hierdoor af. Alleen onder 90-plussers stijgt dit aantal, maar ook bij die groep is het sterfterisico gedaald.

Joop Garssen en Carel Harmsen

Bron: StatLine, Bevolking per maand, kwartaal en jaar