Temperatuur

Het betreft het wekelijks gemiddelde van de maximum dagtemperaturen.