Toegevoegde waarde

Het totale inkomen dat door productie in Nederland is gevormd. Dit inkomen komt overeen met de marktwaarde van de totale productie - dus van alle bedrijfstakken - minus de waarde van de benodigde grondstoffen voor deze productie. Afschrijvingen, de kosten van het gebruik van duurzame productiemiddelen, zijn niet in mindering gebracht.