Groningen

Het aandeel commerciële dienstverlening is in Groningen zo laag door de aardgaswinning in deze provincie. De toegevoegde waarde hiervan wordt namelijk gerekend tot de industrie. Als de winning van aardgas buiten beschouwing wordt gelaten, komt het aandeel van de commerciële diensten in Groningen uit op 42 procent. Dat is echter nog steeds ruim onder het landelijke cijfer van bijna 50 procent.