Kortdurende bijstandsuitkeringen vaker gekort

Met de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) in 2004 hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen om mensen te korten op hun bijstandsuitkering. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer ontvangers van een dergelijke uitkering niet actief zoeken naar werk of niet deelnemen aan een re-integratietraject. Gemeenten mogen in deze gevallen een bepaald percentage van de uitkering inhouden.

Van de 290 duizend bijstandsuitkeringen van eind juni 2007 was bij bijna 2 690 uitkeringen (0,9 procent) sprake van een financiële maatregel. Gemeenten nemen dergelijke maatregelen vier keer zo vaak bij uitkeringen die korter dan een jaar geleden zijn gestart dan bij langdurende uitkeringen (5 jaar of langer).

Financiële maatregelen bij bijstandsuitkeringen naar uitkeringsduur, juni 2007

Financiële maatregelen bij bijstandsuitkeringen naar uitkeringsduur, juni 2007

Bron: Bijstandsuitkeringen aan thuiswonenden tot 65 jaar (maatwerktabel)