Grootbedrijf

Bedrijven met 100 of meer werkzame personen.