Wettelijke schuldsaneringen

Door de rechter uitgesproken definitieve schuldsaneringen.
De wettelijke schuldsaneringsregeling is een onderdeel van de Faillissementswet.

Particulieren die niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op deze regeling. Het doel van de regeling is de schulden te saneren. Met deze wettelijke schuldsaneringsregeling wordt voorkomen dat particulieren, met of zonder eenmanszaak, jarenlang achtervolgd worden door hun schuldenlast.

Onder toezicht van een bewindvoerder betaalt de schuldenaar naar capaciteit en volgens een strikt regime zoveel mogelijk van zijn schulden. Onder deze wet wordt medewerking van schuldeisers afgedwongen. Na (meestal) drie jaar kan dan, wanneer de schuldenaar zich aan de afspraken houdt, een zogeheten schone lei worden verleend.