Aantal schuldsaneringen daalt

In het tweede kwartaal van 2007 werden bijna 3,6 duizend schuldsaneringen uitgesproken. Dat is 8 procent minder dan in dezelfde periode van 2006.
Zo’n grote daling van de kwartaalcijfers heeft zich sinds het ingaan van de regeling in 1998 nog niet voorgedaan.

In het eerste kwartaal van 2007 was overigens nog sprake van een stijging van bijna 9 procent ten opzichte van 2006. De in het tweede kwartaal waargenomen daling kan dan ook van tijdelijke aard zijn.

Aantal schuldsaneringen

Aantal schuldsaneringen

Bij jongeren al daling sinds 2005

Het gemiddeld aantal schuldsaneringen per maand per 100 duizend inwoners daalt voor personen onder de 35 jaar al sinds 2005. Onder 35-plussers echter stijgt het aantal schuldsaneringen nog steeds.
Op grond van de meest recente kwartaalcijfers is alleen bij de 65-plussers nog een stijging zichtbaar ten opzichte van het tweede kwartaal van 2006. Bij deze laatste groep komen naar verhouding  echter nog altijd minder schuldsaneringen voor dan bij de andere leeftijdsgroepen.

Gemiddeld aantal schuldsaneringen per maand naar leeftijd, per 100 duizend inwoners in de overeenkomstige leeftijdsgroep

Gemiddeld aantal schuldsaneringen per maand naar leeftijd, per 100 duizend inwoners in de overeenkomstige leeftijdsgroep

Laagste schulden bij 65-plussers

De aanvangsschuld van jongeren onder 35 jaar lag over de jaren 2000–2006 gemiddeld op 30 duizend euro. De schuld van personen tussen de 35 en 65 jaar lag hoger, namelijk op 45 duizend euro. De aanvangsschuld van 65-plussers is met 22 duizend euro het laagste.

Rudolf Timmermans

Bron: StatLine, Schuldsanering naar provincie en leeftijdsgroep