Militaire hulp aan het buitenland

Militaire hulp aan het buitenland betreft de Nederlandse betrokkenheid bij crisisbeheersingsoperaties en missies van de VN, NAVO en EU. De betrokkenheid is voor een deel in de vorm van verplichte contributies aan genoemde organisaties. Daarnaast levert de Nederlandse krijgsmacht belangrijke bijdragen aan deze operaties door de inzet van personeel en materieel.

De additionele uitgaven voor die inzet vallen ook onder het beleidsveld militaire hulp aan het buitenland. Onder additionele uitgaven worden onder meer verstaan: de toelagen voor het personeel, de reis- en verblijfkosten van dat personeel, de verbruikte artikelen, het gereedmaken en het onderhoud van het materieel en voor een deel de extra investeringen.