Buitenlandse betrekkingen

Hiertoe behoren het buitenlands beleid, de staatsbezoeken, de diplomatieke en consulaire missies (ambassades), de culturele diensten in het buitenland en de bijdragen in de kosten van internationale organisaties van algemene aard. Tot de laatste groep behoren onder meer de Europese Unie, de Verenigde Naties en daarmee samenhangende organisaties.