Buitenlands beleid

Het buitenlands beleid van Nederland bestaat uit de beleidsterreinen defensie, ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse betrekkingen.