Milieu-investeringen verkeer flink hoger

In 2005 hebben huishoudens en bedrijven 410 miljoen euro geïnvesteerd in milieumaatregelen in het verkeer. Dat is bijna 30 procent meer dan in 2004.
Het overgrote deel van de investeringen heeft betrekking op maatregelen om luchtverontreiniging tegen te gaan. In 2004 werd door de bedrijven nog 159 miljoen euro geïnvesteerd in maatregelen tegen luchtverontreiniging, in 2005 was dit opgelopen naar 238 miljoen euro.
De verkoop van personen- en bedrijfsauto’s met een euro-4 dieselmotor is daarbij van belang geweest. Investeringen in roetfilters op personenauto’s en in de aankoop van hybride personenauto’s hebben, ondanks de fiscale stimulansen, op de groei nauwelijks invloed gehad.

Milieu-investeringen verkeer

Milieu-investeringen verkeer

Bron: StatLine, Milieu-investeringen verkeer 2004-2005