Forse verschillen in bestedingspatroon tussen jong en oud

In 2005 hebben jonge huishoudens (tot 35 jaar) een groot deel van hun uitgaven besteed aan opleiding, ontspanning en verkeer, 65-plus huishoudens hadden juist hoge woonlasten. De Huishoudens met een hoofdkostwinner van middelbare leeftijd ((45-64 jaar) hadden in absolute zin de hoogste bestedingen.

Bestedingspiek op middelbare leeftijd

In 2005 kwamen de gemiddelde uitgaven van een huishouden uit op bijna 21 duizend euro. Huishoudens met een hoofdkostwinner van 45 tot 65 jaar hebben de hoogste uitgaven. Zij hebben in 2005 gemiddeld 23 duizend euro uitgegeven. De jongste huishoudens (tot 35 jaar) en de oudste huishoudens (65-plus) hadden lagere uitgaven, te weten gemiddeld nog geen 19 duizend euro en 18 duizend euro.

Bestedingen per huishouden, 2005

Bestedingen per huishouden, 2005

Wonen en vrijetijdsactiviteiten belangrijkste uitgaven jongeren

De bestedingspatronen van jonge en oude huishoudens lopen flink uiteen. Jonge huishoudens gaven ruim een derde van de totale bestedingen uit aan de woning en nog eens een derde aan scholing, ontspanning en verkeer. 65-Plus huishoudens spendeerden tweemaal zoveel aan woonlasten (zoals huur, onderhoud, verwarming en verlichting) als aan opleiding, ontspanning en verkeer.

Bestedingen per huishouden, 2005

Bestedingen per huishouden, 2005

Een zesde voor verkeer en vervoer

In 2005 gaven huishoudens gemiddeld ruim 3 300 euro uit aan verkeer en vervoer, een zesde deel van de totale bestedingen. Huishoudens met een hoofdkostwinner tussen de 45 tot 55 jaar besteedden naar verhouding het meest aan verkeer en vervoer. De jongere en oudere hoofdkostwinners gaven hier minder aan uit.

Ook bij de vakantie-uitgaven waren de uitgaven van huishoudens met een hoofdkostwinner van middelbare leeftijd het grootst. Gemiddeld hebben deze huishoudens 1 400 euro aan vakanties uitgegeven. Voor jongeren en ouderen liggen deze bestedingen een stuk lager. Zo gaven jonge huishoudens gemiddeld 800 euro uit aan een vakantie, 65-plussers 900 euro.

Bestedingen aan verkeer en vervoer, 2005

Bestedingen aan verkeer en vervoer, 2005

Claudia Valkenburg

Bron: StatLine, Bestedingen naar kenmerken van het huishouden