Bestedingen

Hier: de gestandaardiseerde bestedingen. Er wordt, omwille van de vergelijkbaarheid, in de berekening rekening gehouden met samenstelling en grootte van het huishouden.

De in het artikel genoemde uitgavenniveaus zijn de naar eenpersoonshuishoudens omgerekende bedragen.

Bestedingen van huishoudens bestaan uit de waarden van goederen en diensten die door huishoudens zijn aangeschaft (totale aankoopprijs) in Nederland of in het buitenland ter bevrediging van individuele behoeften of wensen (niet-productieve doeleinden). Daartoe behoren ook de aan consumptie gerelateerde overdrachten aan de overheid en aan instellingen zonder winstoogmerk.

De hypotheeklasten en de aanschaf van de eigen woning worden niet tot de bestedingen gerekend. Bij eigenaar-bewoners behoort in plaats daarvan wel de (bruto) huurwaarde van de eigen woning tot de bestedingen. Dit is de huur die verschuldigd zou zijn als de betreffende woning zou worden verhuurd.