Basisjaar

In de periode 2008–2012 moet Nederland op grond van het Kyoto-Protocol de emissies van broeikasgassen met gemiddeld 6 procent verlagen ten opzichte van 1990, het basisjaar voor emissiereducties. De emissie in het basisjaar bedraagt in totaal 214,3 miljard CO2-equivalenten. Strikt genomen zijn de emissies in het basisjaar een optelling van de CO2-equivalenten van CO2, N2O en CH4 in 1990 en die van de fluorgassen in 1995.

De door Nederland te realiseren emissiereductie wordt deels gerealiseerd door maatregelen die de emissie van broeikasgassen in Nederland beperken. Voor een ander deel mogen ook reducties meetellen die met inzet van Nederlands geld in het buitenland worden gerealiseerd. Nederland kan emissierechten opkopen in andere landen (emissiehandel) of projecten financieren die emissiereducties in het buitenland opleveren (Joint Implementation of Clean Development Mechanism).