Inflatie daalt, huurstijging historisch laag

De inflatie is in juli 2007 gedaald naar 1,5 procent. Dat is 0,2 procentpunt lager dan in juni. Toen lagen de consumentenprijzen gemiddeld 1,7 procent hoger dan een jaar eerder. De daling van de inflatie komt vooral door lagere energieprijzen en door de beperkte huurverhoging. Dit blijkt uit het consumentenprijsindexcijfer van het CBS.

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode is gedaald naar 1,4 procent in juli . Dit is een daling van 0,4 procentpunt ten opzichte van juni.

Huurstijging historisch laag

De woninghuren zijn in juli met gemiddeld 1,4 procent gestegen. Zo’n geringe huurstijging is sinds 1959 niet meer voorgekomen. In juli 2006 was de huurstijging nog gemiddeld 2,7 procent. Voor het overgrote deel van de huurwoningen is dit jaar door de minister van VROM een maximale huurstijging van 1,1 procent toegestaan. Voor een klein deel zijn hogere stijgingen mogelijk, waardoor het gemiddelde boven 1,1 procent uitkomt. De veel lagere huurstijging dan vorig jaar heeft een neerwaarts effect op het inflatiecijfer van 0,2 procentpunt.

Daling gasprijs sterkste in jaren

De prijzen van gas en elektriciteit zijn in juli gedaald. Vooral de prijs van gas daalde sterk. De gastarieven voor de consument gingen deze maand gemiddeld 5,6 procent naar beneden ten opzichte van juni. Een zo sterke daling is sinds januari 1993 niet meer voorgekomen. De lagere prijs van gas en elektriciteit heeft een neerwaarts effect van een kwart procentpunt op de inflatie.

Ook de prijs van autobrandstoffen ging in juli naar beneden. Autobrandstoffen zijn nu goedkoper dan een jaar geleden. Dit heeft een neerwaarts effect op de inflatie van 0,1 procentpunt.

Groenten, bloemen en planten duurder

De daling van de inflatie werd geremd doordat verse groenten, bloemen en planten in juli duurder werden, terwijl ze vorig jaar in juli juist goedkoper werden.

Ook de prijsontwikkeling van kleding en schoeisel stuwde het inflatiecijfer wat op. In juli waren kleding en schoeisel 4,8 procent duurder dan een jaar geleden. Vorige maand was dat verschil nog 2,9 procent.

Inflatie in Nederland lager dan in de eurozone

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in juli uitgekomen op 1,4 procent. In juni bedroeg de Nederlandse inflatie volgens de HICP nog 1,8 procent.

Volgens een voorlopige raming van Eurostat bedroeg de inflatie in de eurozone in juli 1,8 procent. De inflatie in Nederland is dus lager dan gemiddeld in de eurozone.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.