Inwoners Randstad verdienen het meest

In 2005 lag het beschikbare inkomen per hoofd van de bevolking in de Randstad beduidend hoger dan in de rest van het land. In Friesland was het gemiddelde inkomen het laagst: ruim 10 procent onder het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking, 2005

Gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking, 2005

Gemiddeld 19,6 duizend euro per persoon

In 2005 bedroeg het primaire inkomen (inkomen uit arbeid en vermogen) van alle inwoners van Nederland gemiddeld 19,6 duizend euro per hoofd van de bevolking. Inkomens zijn niet gelijk verdeeld over de Nederlandse provincies. Het primaire inkomen is het hoogst in de Randstad. Inwoners in het noorden en oosten van Nederland verdienen beduidend minder.

Wanneer ook de ontvangen uitkeringen en de betaalde premies en belastingen worden meegenomen, resulteert dit in het beschikbaar inkomen. Als naar het beschikbare inkomen wordt gekeken, blijken de inkomensverschillen tussen provincies duidelijk kleiner. De top 3 van rijkste provincies wordt echter nog steeds gevormd door de Randstad.

Inkomen in Utrecht en Noord-Holland veruit het hoogst

Per hoofd van de Nederlandse bevolking bedroeg het beschikbaar inkomen in 2005 gemiddeld 14,4 duizend euro. In Utrecht en Noord-Holland lag het gemiddelde inkomen op 15,5 duizend euro, bijna 8 procent boven het nationale gemiddelde.

In Friesland, Groningen en Overijssel konden de inwoners over aanmerkelijk minder geld beschikken. De gemiddelde inwoner van Friesland had 12,9 duizend euro te besteden, ruim 10 procent minder dan gemiddeld.

Beschikbaar inkomen per hoofd van de bevolking, 2005

Beschikbaar inkomen per hoofd van de bevolking, 2005

Grote verschillen tussen vier grote steden

Van de vier grote steden ligt het inkomen in Rotterdam als enige lager dan gemiddeld. In 2005 bedroeg het gemiddeld beschikbare inkomen in Rotterdam 13,4 duizend euro, bijna duizend euro onder het Nederlandse gemiddelde. In Amsterdam lag het gemiddelde inkomen 900 euro boven het landelijke gemiddelde. In Utrecht was dat bijna duizend euro.

Beschikbaar inkomen per hoofd van de bevolking in de grootstedelijke regio’s, 2005

Beschikbaar inkomen per hoofd van de bevolking in de grootstedelijke regio’s, 2005

Thijmen van Bree

Bron: StatLine, Regionale rekeningen voor huishoudens