Inkomen

Het primaire inkomen is als volgt opgebouwd:

+ Beloning van werknemers
+ Inkomen van zelfstandigen
+ Ontvangen rente, dividend, etc.
-  Betaalde rente
= Primair inkomen
Het beschikbare inkomen geeft het inkomen aan waarover huishoudens voor consumptie kunnen beschikken en is als volgt opgebouwd:

+ Primair inkomen
+ Uitkeringen
-  Belastingen en premies
+ Overige inkomensoverdrachten (saldo)
= Beschikbaar inkomen
Het primaire en beschikbare inkomen van de huishoudens worden toegedeeld aan de verschillende provincies op basis van de woonlocatie.

Het beschikbaar inkomen is niet gecorrigeerd voor eventuele regionale verschillen in kosten van levensonderhoud. Een lager beschikbaar inkomen betekent daarom niet per definitie een lagere koopkracht.