Ontslagaanvragen

Wanneer een werkgever een arbeidsovereenkomst wil beëindigen zonder toestemming van een werknemer, dan moet hij een aanvraag voor een ontslagvergunning indienen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) of de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden.
Het CWI geeft een ontslagvergunning af voor:
- ontslag op persoonlijke gronden (disfunctioneren, verwijtbaar gedrag, werkweigering vanwege een gewetensbezwaar)
- ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of veelvuldig ziekteverzuim
- ontslag om bedrijfseconomische redenen (reorganisatie, bedrijfssluiting)

Ontslag kan ook via een kantonrechter verlopen. Dat geldt in ieder geval in de volgende gevallen:
- als er sprake is van een opzegverbod
- als de procedure via het CWI niet bevredigend is verlopen
- als er sprake is van kennelijk onredelijk ontslag.

Bij een ontbindingsprocedure via de kantonrechter moet de werkgever vaak een schadevergoeding betalen aan de werknemer. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de leeftijd, de duur van het dienstverband en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Zo’n ontslagvergoeding die een werknemer krijgt wegens ‘kennelijk onredelijk ontslag’ wordt ook wel een gouden handdruk genoemd.