Ondernemingsklimaat

De huidige belangstelling voor het ondernemingsklimaat heeft onder andere te maken met het toenemende gemak waarmee ondernemingen beslissingen over wáár te produceren, wáár werk uit te besteden of wáár R&D te verrichten op mondiaal niveau (kunnen) nemen. Dit werpt voor beleidsmakers in de verschillende landen de vraag op of de voorwaarden om (succesvol) te ondernemen in hun land nog wel competitief zijn. Deze vraag is zowel relevant voor het behouden van de bestaande economische bedrijvigheid als voor het aantrekken van nieuwe economische bedrijvigheid.

In de recent verschenen publicatie Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2007 wordt een beeld geschetst van het ondernemingsklimaat in Nederland.