Ondernemingsklimaat in Nederland gemiddeld

Het ondernemingsklimaat in een land is meer dan voorheen onderwerp van beleid. Het ondernemingsklimaat wordt deels bepaald door niet of nauwelijks te beïnvloeden factoren zoals de geografische ligging. Voor een ander deel is het echter te beïnvloeden, bijvoorbeeld op het terrein van regelgeving en administratieve lasten.

Tijd benodigd voor het opstarten van een onderneming, 2006

Tijd benodigd voor het opstarten van een onderneming, 2006

Oprichten bedrijf gaat relatief snel in Nederland

In 2006 duurde het in Nederland gemiddeld 10 dagen om alle formaliteiten te verrichten die nodig zijn voor het oprichten van een bedrijf. Vergeleken met andere landen is dat vrij kort. In de meeste Europese landen namen de benodigde formaliteiten veel meer tijd in beslag, tot 38 dagen in Hongarije en zelfs 47 dagen in Spanje.

Daarentegen ervoeren Nederlandse ondernemers in spe de regellast bij het starten van een onderneming wél als relatief hoog. Met andere woorden: het starten van een onderneming vergt in Nederland niet veel tijd, maar gaat wel met veel papierwerk gepaard.

De laatste jaren is overigens in praktisch alle referentielanden het aantal benodigde dagen voor het starten van een onderneming afgenomen. De ‘achterstand’ van veel landen op Nederland is hierdoor fors kleiner geworden.

Ook internationale handel relatief makkelijk in Nederland

Een andere indicatie voor het gemak waarmee praktische zaken gerealiseerd kunnen worden, is de tijd die het vergt om een container te importeren of te exporteren. Hierbij gaat het om de tijd nodig om alle formaliteiten te verrichten, maar ook het transport naar de dichtstbijzijnde haven zelf.

Tijd benodigd voor import van een container, 2006

Tijd benodigd voor import van een container, 2006

In 2006 kostte het in Nederland gemiddeld 8 dagen om een container te importeren. In de meeste andere landen kon dit binnen 15 dagen, maar in landen als Hongarije of Polen duurde het duidelijk langer. Ook de tijd die het vergde om een container te exporteren, was in Nederland met 7 dagen betrekkelijk kort. In Tsjechië (20 dagen) en Hongarije (23 dagen) duurde dit het langst.

Tijd benodigd voor export van een container, 2006

Tijd benodigd voor export van een container, 2006

Nederlandse ondernemingsklimaat gemiddeld

Dergelijke concrete indicatoren, maar ook meer algemene indicatoren geven een beeld van het ondernemingsklimaat in Nederland. Uit een internationale vergelijking van ruim 100 indicatoren blijkt dat Nederland een modaal land is met goede macro-economische prestaties, maar mindere ‘scores’ op terreinen als innovatie en ondernemerschap.

Andries Kuipers

Bron: Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2007