Medische zorg

Aan personen is gevraagd of ze ten minste één keer per jaar een beroep hebben gedaan op de huisarts. Ook is afzonderlijk gevraagd naar het beroep op de medisch specialist en op de fysiotherapeut. Indien een vraag bevestigend is beantwoord, is doorgevraagd naar de frequentie van het contact.

Deze gegevens zijn afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS), module gezondheid. De jaarlijkse steekproefomvang van ouderen bedraagt ongeveer 2 500 personen. Bewoners van tehuizen en instellingen zijn uitgesloten van het onderzoek. Omdat de cijfers zijn gebaseerd op steekproefonderzoek hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge.