Meer ouderen naar specialist en fysiotherapeut

In de afgelopen tien jaar bezochten meer ouderen (50 tot 80 jaar) de specialist of de fysiotherapeut. De huisarts werd daarentegen iets minder geconsulteerd. Oudere vrouwen doen meer een beroep op medische zorg dan mannen.

Meer dan de helft naar de specialist

In 2006 consulteerde 54 procent van de 50-80 jarigen ten minste een keer per jaar een medisch specialist. Dat is meer dan in 1997, toen 50 procent dat deed. De toename zit vooral bij de oudere vrouwen. Het aandeel van hen dat de specialist bezocht steeg van 50 procent in 1997 naar 57 procent in 2006.

Het gemiddelde aantal contacten van ouderen met de specialist nam ook toe, van 2,4 in 1997 tot 2,8 in 2006.

Specialistbezoek van ouderen

Specialistbezoek van ouderen

Een kwart van de ouderen naar de fysiotherapeut

Het aandeel ouderen dat minstens een keer per jaar naar de fysiotherapeut ging, steeg van 21 procent in 1997 naar 24 procent in 2006. Oudere vrouwen gaan meer naar de fysiotherapeut dan mannen. Vorig jaar bezocht 28 procent van de 50-80-jarige vrouwen de fysio. Bij de mannen was dat 19 procent.

Ook het aantal contacten met de fysiotherapeut nam toe, Vooral bij de oudere mannen steeg het fors, van gemiddeld 2,6 bezoeken in 1997 naar 3,4 in 2006.

Fysiotherapeutbezoek van ouderen

Fysiotherapeutbezoek van ouderen

Acht op de tien ouderen naar de huisarts

In 2006 ging 80 procent van de 50-80-jarigen ten minste een keer naar de huisarts. Dat is iets minder dan tien jaar geleden. Vooral oudere vrouwen gingen minder naar de huisarts. In 1997 ging van hen 87 procent naar de huisarts, tegen 83 procent in 2006.

Ook nam het gemiddelde aantal huisartscontacten van oudere vrouwen af van 6,2 in 1997 tot 5,4 in 2006. Bij de mannen steeg dit juist van 3,9 naar 4,4.

Huisartsbezoek van ouderen, 1997-2006

Huisartsbezoek van ouderen, 1997-2006

Marleen Wingen

Bron: StatLine, Gebruik medische voorzieningen